Partitions de Musiques 

Partitions pour chorales

Choeurs d'hommes

A

A bumbwedi ba longè

.

Ala langwa môñ'a midongo

.

Ala langwa môñ'a midongo P2

.

Aleluya, Hosana, Amen

.

A mulông ma Kristo

A2

A mun'am

.

A mun'am P2

.

A Te son, senganè bisô

.

A Yehova, di bakè wa

.

A Yehova, wamènè dièlè mba

B

Bandolo, wumsè na musango

.

Bèsè ba ye o bolea Sango

.

Bola Yehova masoma

.

Bola Yehova masoma P2

.

Bola Yehova masoma

B2

Bôlô o etia

.

Bôlô o etia P2

.

Bolongi basu

.

Bonam na bà ba madangwè bwam

.

Bonam na bà ba mawô o Sango

B3

Bunya bô bwe nde ba muka

.

Bunya bô bwe nde ba muka P2

C

Ceux qui se confient à Dieu

D

Dans ta colère, Eternel aie pitié

.

Din le ñô,g'am o wase wan

.

Dikalo, biñô atèlè

E

Elolombe

.

Esè lôndô bwaba

.

Esè lôndô bwaba P2

F

G

H

Haleluya lôngô

.

Haleluya lôngô P2

.

Haleluya longô P3

I

Il était un Chrétien pour toujours

.

Il existe deux sortes de gens

.

Ils sont trop nombreux, mes ennemis

J

Je veux chanter l'Eternel

K

Kè wa nde we Loba lam

L

Le Seigneur est dans son Temple

M

Midongo tô mi kô

.

Mômbè ma telamè bèsè

.

Mon Berger, c'est le Seigneur

.

Mon enfant

.

Mon enfant p2

M2

Mwemba muèsè mu boki

N

Namsè mùt'angô, a Te

.

Namsè mùt'ango, a Te P2

.

Ne nde mwèn na mot'a lôndô

O

O ma dia mèsè wase

.

O mboa, o mboa

P

Pusèlè nje ye wa o mulema

Q

Qu'il est bon d'être réunis

.

Qui sera reçu par Dieu

R

S

Senga ba malôngô nô

T

Tèmè, bupè dibato la nyungu

.

Toi mon Dieu, je te demande

U

V

W

Wuma tè lo kôtômè nô

X

Y

Yehova a bi mutaka môngô

.

Yesu abè munyèngè mam

.

Yesu nde e dikôm lam