Partitions de Musiques 

Partitions pour chorales

Choeurs mixtes

A

A mot'a Kristo, ala bwam

.

A Mudi ma bosangi

.

A Mudi ma bosangiP2

.

A Oa, Kiñ'a mamuti

.

A Te son, sengane biso

A2

A Yehova, wamene diele mba

B

Besosomedi

.

Bolea Sango

.

Bosangi nde Loba eno

.

Bwea biso ndedi

B2

Bwea biso ndedi

C

Ceux qui se confient à Dieu

D

Dans ta colère, Eternel aie pitié

.

Dibumbe la kwedi

.

Di mayole mioso masu wase

.

Di mongele oa

D2

Din le ñông'am o wase wan

.

Doi l'enyenge

E

Ecoute, Jésus t'appelle

.

Elie, Elie, Lamasabachtani

.

Elie, Elie, Lamasabachtani P2

.

Elie, Elie, Lamasabachtani P3

.

Elôngi, lam dongo

E2

Esibè wôlô

.

E nde nu Muna Loba

.

E nde nu Muna Loba P2

.

E nde nu Muna Loba P3

.

E nde nu Muna Loba P4

E3

E nde nu muna Loba P5

F

G

Gloire à Toi Jésus A

.

Gloire à Toi Jésus B

H

Hiob a buki Satan

I

Il était un Chrétien pour toujours

.

Il existe deux sortes de gens

.

Ils sont trop nombreux, mes ennemis

J

Jasamè la Yahwe

.

Je nde o Kristo

.

Je veux chanter Le Seigneur

K

Kristo a tôndi mba

L

Langwea nde Yesu

.

Jasamè la Yahwe le o bwindea

Jasamè la Yahwe le o bwindea

.

Le Seigneur est dans son Temple

M

Male

.

Male ma bosangi

.

Male ma bosangi P2

.

Male ma bosangi P3

.

Male ma bosangi P4

M2

Man nde me male

.

Manyaka

.

Mbas'angô a Yesu

.

Miobe masu mi lak'sabè

.

Mon coeur est si petit, petit

M3

Mboa, esè nyumanyuma

.

Mboa, esè nyumanyuma P2

.

Mboa, esè nyuman P3

.

Muenj'asu, ala bwam

.

Mulema munyèngè

M4

Muna Loba a mabwabè tete

.

Muaye

.

Musango

.

Musango ma longè

.

Musungedi abo môñ

M5

Musungedi a pôi

.

Mutated'a bwam

.

Mutated'a bwam P2

N

Na dubè

.

Na dubè nà

.

Na sengi doi lôngô

.

Na si bèn dikôm dipèpè

.

Na si bèn dikôm dipèpè P2

.

Ne nde mwèn na mot'a lôndô

N2

Notre Père qui es aux cieux

.

Notre Père qui es aux cieux P2

.

Nyông'a jongisè

O

Ô, a ye

.

Oa nd'o leèlè mba ndedi

P

Q

Qu'il est bon d'être réunis

R

.

Sango a bè mudied'angô

.

Sango jale na nja

.

Sango na pôi

.

Sango Yesu, o wu tèn'o môñ

.

Senga mbemb'asu

S2

Sesa Sango

.

Sunga mba, a Loba lam

T

Tata bisô owan

.

Tete, tet'a muboledi

.

Tete, tet'a muboledi p2

.

Toute la terre est sauvée

.

Toute la terre est sauvée P2

.

Toute la terre est sauvée P3

T2

Tumba di sadisadi

.

Tuta sô misôdi

U

V

W

Wa o tèsè mba wonja

.

Wase e bôlè mba

.

Wase e bôlè mba P2

.

Wèngè bunya ba munyèngè

X

Y

Yabè pètè penya

.

Yabè pètè penya P2

.

Yabè pètè penyaP3

.

Ya lata babô

Z