Le Messie

CD - Le Messie - Auteur : Philippe Mbappè Bessémè alias Papa B - Série ACF 12 264.375
  • 16 Titres de chansons (série ACF 12 264-375)

264 Senga tè elôngi
265 Son son a Sango
266 Souviens-toi
267 Tèn'o kwedi na matingamè na oa
268 Tetè na Muna
267 A mudi mam sombisanè Yehova
270 Yehova a si longi tè ndabo
271 Yesu ndol'a bwindea
350 Tèn'o su na mabupè oa
361 Notre Père qui es aux cieux
362 Esè lôndô bwaba
363 Namsè Mùt'angô a Te
364 Nga o bi nyol'a nje ?
365 Ne tè na wa Sango
366 Ala sô wase nyèsè
370 Etum Yesu enô longè
375 Makaki ma ndedi

The best of Papa B pour les chorales M.E.Y.

Notre sélection :
Louez l'Eternel
Abel Nèn

Pour écouter chaque piste de cet album, veuillez visiter la rubrique Collection MP3