La Colombe

CD - La Colombe - Auteur : Philippe Mbappè Bessémè alias Papa B - Série ACF 8  124.230
  • 16 Titres de chansons(série ACF 8 124-230)

124 Bô, a kwedi
125 Mbas'angô, a Yesu
126 Di ma sesa oa
127 Tet'ekombo
128 Ya jingea o jombè
129 Dibumbe la kwedi
130 Na si bèn dikôm dipèpè
139 Okwa sô bola masoma
141 Bwea mba ndedi
149 Jasamè la Yahwè le o bwindea
161 Tô wè nenô, bèbè na wa a Te
166 Ka mbenga
226 Musungedi
227 O si dipa mba
228 Hiob a buki ngiña Satan
230 Mose na Israël ba longedi Yawe

The best of Papa B pour les chorales M.E.Y.

M.E.Y. - ACF08

Notre sélection :
Na masôsômea nde nà
Papa B

Source :Recueil BMEY

  • Série: ACF018036
  • Publication : 2003
  • Nombre de titres : 19

Pour écouter chaque piste de cet album, veuillez visiter la rubrique Collection MP3