Chantons la Bonté du Seigneur

CD - Chantons la Bonté du Seigneur - Auteur : Philippe Mbappè Bessémè alias Papa B - série ACF 4  053.069
  • 14 Titres de chansons (série ACF 4- 053-069)

53 A oa Kiñ'a mamuti
54 Di môngèlè oa
55 A Te son, senganè bisô
56 Sunga mba, a Loba lam
57 Wèngè ye nde bunya ba muñèngè
58 Bowèn bo mengèlè
59 Sesa Sango
60 A wase nyèsè bola masoma
61 Mulema, munyèngè
62 Nôngô mba kana nenô
63 Bolea Sango
64 Ni ponda na ta nô mbuke
65 A moto o si sowa
66 Ndolo nye nde ndol'a mbalè
67 Sè bosangi Sango e nô !
68 Bola Yehova masoma
69 Nyông'a jongisè

The best of Papa B pour les chorales M.E.Y.

M.E.Y. - ACF04

Notre sélection :
Bowèn bo mengèlè
E. SOSSO Faustin

Source :Recueil BMEY

  • Série: ACF053069
  • Publication : 2003
  • Nombre de titres : 17

Pour écouter chaque piste de cet album, veuillez visiter la rubrique Collection MP3